Bli medlem


Integrera i Karlskoga -FIK


Bli medlem

Sysselsättning och aktiviteter


Föreningen Ek.för. INTEGRERA i Karlskoga -FIK erbjuder daglig sysselsättning i form av arbete till våra medlemmar. Vi gör många saker – allt från snickeri & bygg, målning, byggåtervinning och möbelrenovering. Vi strävar också ständigt efter att utöka vår verksamhet, så att vi ska kunna erbjuda arbeten/aktiviteter som passar alla.


Hos FIK har vi också jobbcoacher som finns till för att stötta och hjälpa de som vill komma tillbaka till arbetslivet. Vi samarbetar med Karlskoga Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro läns landsting, Finsam mfl.


Föreningen har också personer som är anställda i olika bidragsformer. Detta som ett led i personernas väg mot egenförsörjning, kompetenshöjning och feriepraktik.

Vi erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, exempelvis jobbsökaraktiviteter, för att underlätta för den enskilde att få ett arbete eller påbörja vidareutbildning.


Vill du bli medlem eller stödja föreningen med valfritt belopp eller på annat sätt, fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss så snart vi kan.


Skulle du vilja veta mer om Föreningen och vad vi sysslar med? Är det kanske en verksamhet som du själv skulle vilja delta i? Hör av dig till oss, så bokar vi in dig för ett studiebesök.

Aktuell medlemsinformation

- Alla får vara med...

Viktig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i FIK.


EF Integrera i Karlskoga (-FIK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

 

FIK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med FIK genom att kontakta oss på info@foreningenfik.com. Medlemskapet i FIK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men FIK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.


Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och personnummer.


Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i FIK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att FIK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.


Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att FIK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i FIK:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som FIK samarbetar med för nödvändig behandling för FIK:s räkning.

Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till samarbetspartner för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till ex. Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden

FIK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. FIK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.


En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@foreningenfik.com. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


Genom att godkänna FIK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@foreningenfik.com och begära att vi stoppar utskicken.
Fastställda medlemsavgifter för 2018


Medlemmar utan inkomst  50 kronor per år

Medlem med inkomst         100 kronor per år

Familjemedlemsskap          150 kronor per år

Stödmedlemskap                100 kronor per år


Alla medlemmar betalar en insats om 200 kronor (engångsavgift), som återbetalas om man går ur föreningen.


Du kan betala in medlemsavgiften via BG 5259-1716, eller Swish nr. 123 116 92 59.


Glöm inte att skriva, namn, adress, personnummer (EJ de 4 sista), mobilnr. och mejladress.


Söker ni familjemedlemskap så krävs namnen på alla familjemedlemmar.

Integrera i Karlskoga -FIK

Ekonomisk förening som skapar delaktighet.

 

ORGANISATIONSNUMMER

769635-6653

 

Innehar F-Skatt

Momsnr. SE769635665301

Bankgiro:  5259-1716

Swish nr.   123 116 92 59

 

 

KONTAKTA OSS


Faktura adress:

c/o Arbetsmarknadsenheten

Bangatan 9, 691 31 Karlskoga

Email:

info@foreningenfik.com

 

Telefon verksamhetsledare: 073-313 04 94

 

Adress till Butiken:

Hangarvägen 8 (Mittemot Besikta bilprovn.)

691 41 Karlskoga

Telefon till butiken:                 070-416 27 20

 

Copyright © Integrera i Karlskoga -FIK