GDPR-Dataskyddsförordningen


Integrera i Karlskoga -FIK


Om Personuppgifter
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.

Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.


Kortfattat handlar det om att

•Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten

•Samtycke för att hantera personuppgifter

•Utse en registeransvarig

•Radera inaktuella uppgifter


Personuppgifter:


I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress, kontaktuppgifter,  och eventuellt annan uppgift som är viktig. Personnummer ska endast finnas med på medlemsavtalen.

Tänk på att personuppgifter inte bara är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara foton, registreringsnumret på en bil eller något annat som kan knytas till en viss person.


Samtycke:


En viktig del av dataskyddsförordningen är att man måste få personens samtycke för att registrera personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer att användas.

 För medlemsregistret bör det alltså framgå på ansökningsblanketten för medlemskap i föreningen att uppgifterna kommer att registreras i ett medlemsregister och i vilket syfte.


Föreningen måste också säkerställa att ni har medlems samtycke att det på anslagstavlor, hemsida och andra sociala medier publiceras/visas bilder och/eller personuppgifter.


Radering av gamla uppgifter:


Ytterligare en nyhet, och viktig del av dataskyddsförordningen, är att gamla uppgifter måste raderas i såväl medlemsregistret, sociala media och ev. andra avtal.


Regler för föreningens hantering av medlemsregistret och personuppgifter.


FIK  skall ha ett digitalt medlemsregister.


Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till föreningens medlemmar och föreningens ledning för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter.


Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:


Namn

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Mailadress   

Medlemsavgift


Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:


Registeransvarig och utsedd av styrelsen, Pär Högberg

Korresponderande ledamoten

OrdförandenIntegrera i Karlskoga -FIK

Ekonomisk förening som skapar delaktighet.

 

ORGANISATIONSNUMMER

769635-6653

 

Innehar F-Skatt

Momsnr. SE769635665301

Bankgiro:  5259-1716

Swish nr.   123 116 92 59

 

 

KONTAKTA OSS


Faktura adress:

c/o Arbetsmarknadsenheten

Bangatan 9, 691 31 Karlskoga

Email:

info@foreningenfik.com

 

Telefon verksamhetsledare: 073-313 04 94

 

Adress till Butiken:

Hangarvägen 8 (Mittemot Besikta bilprovn.)

691 41 Karlskoga

Telefon till butiken:                 070-416 27 20

 

Copyright © Integrera i Karlskoga -FIK