GDPR


Integrera i Karlskoga -FIK


Om Personuppgifter

Ek. för. Integrera i Karlskogas (FIK) integritetspolicy

 

I och med införandet av dataskyddsförordningen GDPR, som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018, ökar kraven på hur vi som organisation får behandla personuppgifter.

Med anledning av detta har FIK tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur dina personuppgifter hanteras samt hitta kontaktuppgifter för frågor kring vår personuppgiftshantering.

FIK är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Nedan kan du läsa om när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av FIK.

Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER:

Staffan Hasselrot

Administration

070-580 74 73

staffan@mohass.se

 

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

FIK skyddar dina uppgifter genom att vidta de åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Åtgärderna kan vara av olika typ som till exempel tekniska IT-lösningar eller organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara för ändamålet framtagna rutiner, säkerhetspolicys och checklistor. Vi ser också till att det bara är de personer som behöver behandla dina personuppgifter i enighet med denna policy, som har tillgång till dem.

 

 

VÅRT ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

FIK samlar in dina personuppgifter för att kunna registrera dig som kund. Uppgifterna används inom ramen för vår verksamhet samt att lämna uppgifter till berörda myndigheter.

 

 

DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN PÅ FÖLJANDE VIS:

När du blir kund hos oss.

 

Vi samlar in förnamn, efternamn, ev. telefonnummer, ev. mailadress, adress och faktureringsadress. Personnummer och fastighetsbeteckning krävs endast om du vill utnyttja ROT- eller RUT-avdrag. Uppgifter som insamlas i samband med att du blir kund hos oss insamlas för att FIK ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig som kund. Uppgifterna sparas så länge du kan anses vara kund hos oss eller bokföringslagen kräver.

 

I samband med att du blir kund hos oss kommer du att tillfrågas om du samtycker till att FIK behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att FIK ska kunna registrera dig som kund. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke.

 

När du skickar mejl till FIK

 

Personuppgifter (namn, mejladress) som lämnas i samband med att du mejlar oss och som är adresserat till någon av de adresser som finns på vår webbsida, sparas i upp till 2 månader efter att mejlkonversationen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är att vi ska ha möjlighet att besvara din/dina frågor på bästa sätt. Två månader efter avslutad konversation raderar vi mejlet och dina personuppgifter.

 

När du handlar i vår butik

 

Inga personuppgifter sparas förutom i de fall du önskar handla på faktura. (Se ovan).

 

 

DIN RÄTT TILL INFORMATION

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag över den behandling vi har avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi ändrar dina personuppgifter om det finns någonting felaktigt. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade i den mån lagstiftningen tillåter detta.

 

Vi kan dock inte radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara, så som vissa uppgifter vi behöver spara enligt bokföringslagen (1999:1078).

 

 

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

FIK har rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi kommer göra någon uppdatering som har en avgörande betydelse av vår behandling av era personuppgifter så kommer vi att informera er om detta via mejl och på vår webbplats, innan den nya policyn träder i kraft.

Integrera i Karlskoga -FIK

Ekonomisk förening som skapar delaktighet.

 

ORGANISATIONSNUMMER

769635-6653

 

Innehar F-Skatt

Momsnr. SE769635665301

Bankgiro:  5259-1716

Swish nr.   123 116 92 59

 

 

KONTAKTA OSS

Faktura adress:

c/o Arbetsmarknadsenheten

Bangatan 9, 691 31 Karlskoga

Email:

info@foreningenfik.com

 

Telefon verksamhetsledare: 073-313 04 94

 

Adress till Butiken:

Baggängsvägen 14,    (gamla loppishallen)

691 45 Karlskoga

Telefon till butiken:                 070-416 27 20

 

Copyright © Integrera i Karlskoga -FIK